Türkiye’de CEO’lar Dijital Dönüşüme Nasıl Bakıyor?

Türkiye’de CEO’lar Dijital Dönüşüme Nasıl Bakıyor?

TÜSİAD, Samsung Türkiye, GfK ve Deloitte iş birliği ile Türkiye’de faaliyet gösteren önemli firmaların 58 CEO’su ile 3 aylık bir sürece yayılarak yapılan görüşmeler sonucu “Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı” raporu yayımlandı.

Araştırmadan ortaya çıkan genel verilere göre, dijital değişime yönlendiren nedenler arasında;

%21’lik oranla verimliği arttırmak
%19’luk oranla rekabet avantajı sağlamak
%19’lık oranla müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek
%12’lik oranla kârlılık oluşturmak, görülüyor.

Araştırmaya katılan büyük firmalar arasında 11 holding, 11 banka, 6 perakende firması, 4 hızlı tüketim ürünleri firması, 3 telekomünikasyon firması, 3 dayanıklı tüketim ürünleri firması, 2 sigorta şirketi, 2 mobilya imalat firması, 2 inşaat şirketi ve 2 de ambalajlama firması mevcut, ‘diğer’ kategorinde ise 12 firma araştırmaya katılıyor. Firmaların toplam ciroları 2.2 milyar doları aşıyor ve toplam personel sayıları da 10.000’nin üzerinde. CEO’ların profiline baktığımızda ise firmaların faaliyet yılı 35 iken, bu firmaları temsil eden 58 CEO’nun yaş ortalamasının 47’yi bulduğu, %84’ünün erkek ve %16’sının kadın olduğu görülüyor.

Kaynak: TUSİAD