Türkiye’nin Önemi Daha da Artacak

Türkiye’nin Önemi Daha Da Artacak

Yedi yıl önce İstanbul’da kurulan TIRPORT, logitech alanında kendisini geliştirmeye devam ediyor. İş potansiyeli ve sektörü dönüştürme gücü en yüksek logitech şirketi olan TIRPORT, 120 binin üzerinde kamyon üyesiyle günde 4 bin 500’ün üzerinde FTL (Full Truck Load) yönetiyor. Çözüm getiren teknolojik uygulamaların geleneksel lojistik şirketlerinden daha etkili olduğunu gösteren TIRPORT, 80 kişiyle Türkiye’nin en büyük lojistik firmasından daha büyük çapta bir operasyon yürütüyor. TIRPORT, Ceo’su Akın Arslan, Türkiye’nin lojistikte giderek artan önemine şöyle vurgu yapıyor: “Türkiye’nin Asya-Avrupa arasındaki köprü konumu, Orta Lojistik Koridoru’unda geçmişten bu tarafa İpek Yolu ile beraber devam eden stratejik önemi, bizi ülke olarak değerli bir hale getiriyor. Türkiye’nin limanları, doğu-batı, kuzey-güney- ulaşım aksları daha önem kazandı. Bu nedenle lojistik yatırım iştahlarında bariz bir artış olduğu gözlemleniyor. Devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı, Çin-Kazakistan hattından Avrupa’ya olan yük trafiğini, kuzeyden TransHazar’ı da kapsayan Orta Lojistik Koridoru’na aktardı. Bu akstaki transit trafiğin önümüzdeki yıllarda katlanarak artmaya devam edecek. Türkiye’de kısa ve orta vadeli depolama ihtiyaçları da artacak. Mevcutta 15 milyon metrekare civarı olarak ticari depolama kapasitesinin önümüzdeki altı-yedi yıl içinde en az 10 milyon metrekare artabileceği de öngörülebilir. Türkiye’yi gelecek 10 yıl içinde en az 10 milyar dolarlık depolama alanı yatırımı bekliyor.”

Arslan, Türkiye’nin Avrupa’nın yakında üretim (nearshore) üssü olmayı becerebilmesi halinde, her yıl ülkeye gelecek 30-40 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıyla büyük bir üretim ve ihracat atağının başlayabileceğini, böylece ihracatın dört yıl içinde hızla 500 milyar doları geçerek 10 yıl içinde 1 trilyon dolar seviyesini bulabileceğini işaret ediyor.

Türkiye’nin Önemi Daha Da Artacak

TIRPORT’un tüm nakliye süreçlerini uçtan uca dijital olarak yönetiyor, yükün yolculuğunu gerçek-zamanlı konum-tabanlı raporlayabiliyor, güvenli taşımanın yapılmasını sağlıyor. Tam sekiz dilde, 20’nin üzerinde ülkede, günde 4 bin 500 üzerinde FTL (Full Truck Load- Tam Kamyon Yükü) taşımanın yönetilmesine teknolojilerimizi sağlıyor. Yeni nesil bir lojistik oyuncu ve dijital iletici olarak, Asya’dan Avrupa’ya ve Afrika’ya uzanan lojistik aksta, önümüzdeki beş yıl içinde 1,5 milyon kamyoncunun yüke hızlıca ulaşmasının en önemli dijital platformu olmayı, günde 30 binin üzerinde EFT/LTL (Less Truck Load- Tam Olmayan Kamyon Yükü) taşımayı yönetmeyi hedefliyor. TIRPORT sahip olduğu 120 binin üzerinde üye kamyoncusu ve 5 binin üzerinde üye KOBİ’syle dünyadaki sayılı dijital ileticilerinden biri durumunda.

Lojistik teknolojilerinin sürdürülebilirlik kavramına desteğinin de altını çizen TIRPORT CEO’su Akın Arslan, “Yolda giden kamyonların yaklaşık üçte biri boş gitmek zorunda kalıyor. Bu durum da doğaya her gün onbinlerce ton CO2’nin boşuna salınmasına sebep oluyor. Önümüzdeki dönemde yeşil mutabakatlar, ulaşımda elektrik ve hidrojen gibi yeşil enerji kullanımlarını arttıracak düzenlemeler gelecek. TIRPORT arttırılmış zeka destekli teknolojiler ile dönüş yüklerini optimize ederek kamyonların boş dönme oranını hissedilir oranda düşürüyor. Global Ecovadis gibi platformlardaki akreditasyonlarıyla sürdürülebilir bir şirket olma konumunu güçlendiriyoruz” şeklinde konuşuyor.

Türkiye’de sektörün en büyük sorununu iş sürekliliğini tehdit eden işletme sermayesi yetersizliği olduğunu belirten Akın Arslan şunları söylüyor: “Türkiye’nin en büyük lojistik firmaları bile günlük 3 bine yakın FTL operasyonunun yüzde 80-90’ını spot pazarda nakliye sitelerinden ve kooperatiflerden tedarik ettikleri bireysel kamyonlarla yapıyor. Diğer yandan kamyoncu hakedişini yük tesliminde peşin alamıyor. Lojistik firmaları ise asgari 60 gün fonlayamadıkları operasyonları yapmakta güçlük çekiyor. Günde 100 kamyon çıkaran bir lojistik firmasının en az 60 milyon lira işletme sermayesine ihtiyacı var. Günde bin kamyonluk operasyon yapan bir firmanın ise bu işi çevirebilmesi için 600 milyon lira fonlaması gerek. Koşullar ve ayakta kalmak zorlaşıyor. “

Bu röportaj Para Dergisi‘nin 30 Temmuz – 05 Ağustos 2023 tarihli 30 ncu sayısında yayınlanmıştır.