Türkiye’de Lojistik Dünyasının Artık Bir Yerli Veri Kaynağı Var: TIRPORT Insights

TIRPORT Insights

Devreye aldığı dijital hizmetleriyle sadece Türkiye’de değil dünyanın önemli lojistik platformlarından birisi haline gelen TIRPORT, lojistik bilgi servisi TIRPORT Insights’ı 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayına aldı.

Lojistik sektörünün canlı ve güncel verileri, sektöre ilişkin rapor, değerlendirme, analiz ve öngörüler TRInsights’tan yayınlanmaya başladı.

Türk lojistik sektöründe gerçekleşen veriler, Dünya ve Türkiye’den sektöre ilişkin karşılaştırmalı analizler, devlet kurumlarından ve sektör derneklerinden yayınlanan rapor özetleri TRInsights’tan paylaşılıyor. Canlı verilere de dayanan oldukça zengin bir içerik sektör paydaşlarına, eğitim ve akademik dünyaya sunuluyor.

TRInsights’ta Neler Var?

  • Türkiye karayolu nakliye trafiği yoğunluk haritası
  • Türkiye’nin yük çıkış noktalarının şehir-ilçe bazında yoğunluk haritası
  • Sektöre ilişkin dönemsel kıyaslamalar ve analizler, sektörünün nabzını gösteren infografikler
  • Çeşitli özel ve resmî kurumlar tarafından sektöre ilişkin yayınlanan raporlar Lojistik sektörünü ilgilendiren, Dünyadan ve Türkiye’den önemli haber, rapor, değerlendirme ve analizler
  • Sektöre yön veren makale ve değerlendirmeler
  • Üniversitelerdeki öğrenci ve akademisyenlerin akademik çalışmalarda kullanabileceği, gerçek verilere dayanan anonimleştirilmiş veri setleri
  • Sektöre ilişkin yapay zekâ çalışmalarına destek verecek açık kaynak kodlu kütüphane hizmetleri
  • Sektöre yönelik doğal dil işleme, yazı ya da görsel içerikleri anlamlandırma, öneri sistemleri geliştirme, dağıtım sistemleri optimizasyonu gibi yapay zekâ çalışmalarının yönlendirilmesini sağlayan derin öğrenme altyapılarının sunulması hedeflenmektedir.

Hedefimiz: TRInsights ile sektörde gerçekleşen verileri anlamlandırıpkamuoyuyla aktif olarak paylaşırken, lojistik sektörü ve aktörlerinin endüstri 4.0’a geçişini kolaylaştırmayı, sektördeki verimliliğin vekarlılığın yükseltilmesini, ülke lojistik kapasitesinin dikey ve yatay yönde arttırılmasının sağlanmasını amaçlamaktadır.