TIRPORT 2. Uluslararası Bilişim ve Lojistik Konferansında Katılımcılarla Buluşuyor

TIRPORT 2.Uluslararası Bilişim ve Lojistik Konferansında Katılımcılarla Buluşuyor

“2.Uluslararası Bilişim ve Lojistik Konferansı” 25-26 Mayıs’ta “Bilişim İle Güçlü Lojistik ” teması ile Ankara’da gerçekleştirilecek. Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi, Atılım Üniversitesi, Ankara Lojistik Üssü ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin düzenlediği konferans “bilişim ve lojistik” sektörünün önde gelen kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirecek. Bilişim ve Lojistik Konferansı’nda Türkiye’nin lojistikte bölgesel bir üs olmasının, lojistik maliyetin düşürülmesinin, ticaretin geliştirilmesinin ve rekabet gücünün artırılması konularının ele alınacağını belirten TBD Ankara Şubesi Başkanı Nurcan SUNAY Bilişimle kesişen sektörlerden biri olan Lojistik sektöründe farkındalık yaratarak, sektörün gelişmesine katkı sağlayacaklarını ve Lojistik firmalarının küresel alanda tam rekabet edebilmeleri için teknolojiyi özellikle de bilişim teknolojilerini kullanılır hale gelmesinin önemini vurguladı.

Konferansta, Taşımacılık ile İlgili Bilişim Teknolojilerinde Yaşanan Gelişmelerden, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri , Sanayide Dönüşüm gibi konular ile Sistemler daha verimli nasıl kullanılacağı katılımcılarla paylaşılacak.

Konferansa, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği, Okan Üniversitesi, PTT, TCDD Taşımacılık A.Ş. Demiryolları Taşımacılığı Derneği (DTD), TIRPORT, ORACLE, DATAMIND, MOSS Yazılım, DOA Yazılım, 6A ve FOKUS Yaşam Akademisi gibi kurum ve kuruluşlar destekliyor.

DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR HAKINDA BİLGİ NOTU:

Türkiye Bilişim Derneği; 1971 yılında kuruluşundan beri toplumun her katmanından üye yapısıyla “Bilişim Kültürünü” yaymaya çalışan 12 bin üyesi ile kamu yararına bir dernek. Çalışmaları ile ülkemizin teknoloji üreten, kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilen, teknolojiyi toplumun yaşam kalitesini yükseltme anlamında kullanabilen bir ülke olması, nitelikli insan gücü ile uluslararası rekabet edebilir bir üretim sektörü yaratılması konularında katkı sağlamayı amaç ediniyor. Ankara Şubesi ise 2008 yılında kurulmuş ve yaklaşık 9000 üyesi ile Derneğin en fazla üyeye sahip şubesidir.

Atılım Üniversitesi; Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri, uluslararası ticaret, lojistik, bilişim ve sivil hava ulaştırması konularında sektörel gelişmeleri ve talepleri dikkate alarak, sektörün gereksinim duyduğu insan kaynağını, yetkinlik sahibi, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, yabancı dilde iletişim kurabilen, vizyonu geniş, ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek uygulamaya dönük yetiştirmeyi hedefliyor. Atılım Üniversitesi, sektöre insan kaynağı yetiştirmesinin yanı sıra bilimsel çalışmalar ve araştırma projeleri ile sektöre ve içinde bulunduğumuz topluma faydalı olmayı da amaçlıyor.

Ankara Lojistik Üssü; Türkiye’nin ilk uluslararası lojistik üssü olup, Ankara bölgesinin ve ülkemizin dış ticaretini dünya pazarlarına açacak, çoğunluğu Ankara’da yerleşik 45 uluslararası nakliye şirketi tarafından kuruldu. Bölgenin coğrafi, ticari önemi ile sektörün ihtiyaçları ve sektörden gelen yoğun talepler dikkate alınarak, küresel rekabette avantaj ve güç birliği oluşturabilme çabalarının sonucu ve ortak girişim olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND); 1974 yılında Türkiye kara nakliye sektörünün her türlü sorununu ulusal ve uluslararası platformda çözmek amacıyla bir araya gelen sektör temsilcileri tarafından bir meslek örgütü kimliğiyle kuruldu. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik sektörü; Türk ekonomisinde önder, dünya üzerinde ise rekabetçi sektör durumuna getirmek temel amacı ile günümüzde çalışmalarını sürdürüyor.

Konferans Programı: UBLK