Serbest Bölgelere İhraç Yükü Taşıma İşleri KDV’den Muaf Oldu

Serbest Bölgelere İhraç Yükü Taşıma İşleri KDV’den Muaf Oldu

Serbest bölgelerden yurtdışına yapılan ya da ülke içinden serbest bölgelere doğru yapılan ihraç amaçlı yük taşımalarına KDV muafiyeti Resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İthalat kapsamındaki taşımalarsa KDV muafiyeti kapsamına alınmadı.

Türkiye’de Serbest Bölgeler

Türkiye’de 21 serbest bölge mevcut. Bu bölgeler, Türkiye sınırları içinde olsalar da Gümrük Bölgesi dışında kabul ediliyor ve dış ticaret ve mali-ekonomik mevzuatlar bu bölgelerde uygulanmıyor. Bölgelerde çeşitli vergi muafiyeti uygulamaları da mevcut. Bu avantajlardan yararlanmak isteyen yabancı şirketler, Türkiye özel sektörüne açık olan avantajlardan yararlanmak için çeşitli ortaklık girişimleri oluşturabiliyor. Bölgelerde üretim, depolama, bankacılık, sigortacılık gibi çeşitli ticari faaliyetler de yürütülebiliyor. Yatırımcılar bölgelerde cazip şartlarda kendi ofis ve tesislerini kurabiliyorlar.

Serbest Ticaret Bölgeleri

Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi
Antalya Serbest Bölgesi, Avrupa Serbest Bölge
Avrupa Serbest bölge
Bursa Serbest Bölgesi
Denizli Serbest Bölgesi
Doğu Anadolu Serbest Bölgesi
Ege Serbest Bölgesi
Gaziantep Serbest Bölgesi
İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi
İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Serbest Bölge
İstanbul Trakya Serbest Bölgesi
İzmir Menemen Deri Serbest Bölgesi
Kayseri Serbest Bölgesi
Kocaeli Serbest Bölgesi
Mardin Serbest Bölgesi
Mersin Serbest Bölge
Samsun Serbest Bölgesi
Serbest Bölge Rize
Trabzon Serbest Bölge
Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi.

Kaynak: Lojiport