Lojistik, Bir Ürünü Bir Yerden Başka Bir Yere Taşımaktan İbaret Değildir!

Öncelikle:

 • Uçtan uca etkili bir operasyonel planlamadır.
 • Kaynakların yerinde ve zamanında kullandırılmasının sağlanmasıdır.
 • Depolama-Yükleme-Nakliye-Boşaltma ve Raporlama süreçlerinin uçtan uca, gerçek-zamanlı, konum-tabanlı ve otonom olarak yönetilebilmesidir.
 • Bu işlerin tüm dijital platformlardan, farklı yetki seviyeleriyle kullandırılabilmesidir.
 • Geçmişte yönelik gerçekleşen taşıma verilerinin geleceği planlarken kullanılabilmesidir.
 • Etkili gerçek-zamanlı spot fiyatlamasıdır.
 • Uçtan uca optimizasyondur.
 • Maliyetlerdeki her metriğe dokunabilmektir.
 • Nakliye tedarikçisi ve kamyoncu ile telefonla görüşmeden iş emrini çalıştırabilmektedir.
 • Kamyoncuya değer yaratmak, onu boş göndermemektir.
 • Ay sonu mutabakatlarının otonom olarak yapılabileceği altyapıları hazır edebilmektir.

Sektörün Tüm Paydaşlarına Değer Yaratmaktır

Biz TIRPORT olarak size değer yaratıyoruz. Klasik bir lojistik firması değiliz, lojistiğin ötesinin yolunu açıyoruz…

Bekleriz.
360 derece konforu test ediniz…