Geleneksel Lojistik Şirketlerinin Dijitalleşme Yolculuğu: Olmak ya da Olmamak!

Dijitalleşme, daha fazla görünürlük, bağlanabilirlik, mobilite ve çevikliğin kapılarını açarak süregelen lojistiği sarsıyor. Yük taşımacılığı sektörü için bu yeni teknolojilerin uygulanması, operasyonların basitleştirilmesi ve yönetilmesi açısından büyük bir potansiyel taşımaktadır.

Süreçlerini dijitalleştirerek “dijital forwarder” haline gelebilen lojistik şirketleri, lojistik pazarında ayakta kalabilecek. Geleneksel nakliye şirketlerinin dijitalleşmesi, dijital nakliye şirketlerinin büyümesiyle birlikte gerçekleşiyor.

Dijitalleşme, bir iş modelini değiştirmek, operasyonları optimize etmek ve yeni katma değer fırsatları ve gelirler sağlamak için dijital teknolojilerin kullanılmasıdır. Büyük tedarik zinciri kesintileri ve e-ticarette büyük bir büyüme getiren COVID-19 salgını, nakliye taşımacılığında dijitalleşmeyi hızlandırdı. Pandemi, dijitalleşmenin başarılmasına yardımcı olduğu basitleştirme ve tedarik zinciri esnekliği ihtiyacını daha da artırdı.

Pandemi, dijital nakliye şirketlerinin büyümesini de destekledi. Dijital ileticiler, malların hareketini düzenlemek ve koordine etmek, belgeleri yönetmek, gönderileri takip etmek ve fiyat teklifi ve faturalama için teknolojileri kullanır.

Allied Market Research’e göre, dijital yük taşımacılığı pazarı toplam yük taşımacılığı pazarının yaklaşık %8’ini oluşturuyor (yıllık büyüme oranı (CARG) %23). Buna karşılık, küresel yük taşımacılığı pazarı bir bütün olarak sadece %4,2’lik bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) kaydetmektedir.

“Dijital Taşımacılıkta Öne Çıkanlar:

  • Görünürlük ve şeffaflık
  • Hız ve verimlilik
  • Ölçeklenebilirlik
  • Esneklik ve çeviklik
  • Artırılmış müşteri deneyimi
  • Sürdürülebilirlik