Fabrikalar, İhracat ve İthalatçılar, Nakliye Firmaları; Gözünüz Aydın! TIRPORT İle Yükleriniz Her Zaman Güvende!

Fabrikalar, İhracat ve İthalatçılar, Nakliye Firmaları; Gözünüz Aydın! TIRPORT İle Yükleriniz Her Zaman Güvende!

Ülkemizdeki lojistik taşımacılığın %92’si karayolları ile yapılıyor. Bu oran ile Avrupa’nın en önemli kamyon pazarı da Türkiye’de. Sayıları 6 bini bulan irili ufaklı lojistik firması var. Birçoğunda tek bir özmal kamyonu olmayan bu firmalar doğrudan şahıslara ait kamyonlara iş vererek her gün 900 bin yüklemenin yapılmasına aracılık yapıyorlar.

2015 yılı rakamlarına göre Türkiye’de toplamda 40 bin civarında sıfır kamyon satıldı. Fakat esas çarpıcı olan satılan 10 kamyondan 9’unun doğrudan şahıslara satılıyor olmasıdır.

Ülkemize özgü bu durum lojistik sektöründe yükün güvenli taşınması şartlarını güçleştirmekte, lojistik firmaları ile yükveren fabrika, ithalatçı ve ihracatçıların güveneceği kamyon ve kamyoncuları aramak için kendilerine özel metotlar geliştirmelerini zorunlu hale getirmektedir.

Türkiye’de yükün yolda kaybolması durumu ihmal edilebilecek düzeyde değildir. Maalesef Türkiye’de bu oran Binde birin üzerinde olup, günde en az 1.000 kamyon yük bir şekilde zarar görmekte veya kaybolmaktadır.

Taşımanın güvenliği o kadar kritik bir düzeydedir ki, gerek yük verenler gerekse nakliye firmaları açısından güvenilir kamyon bulabilme konusu paranoya haline gelmiştir, bu konu için ciddi masraflar yapılagelmektedir.

Örnek vermek gerekirse; Türkiye’nin en büyük nakliye firması günde yaklaşık 4.000 yüklemeye aracılık yapmaktadır. Kendisine ait, “Özmal” kategorisinde ise sadece 400 kamyon vardır. Bunların da çoğu özel soğuk zincir taşıma kamyonudur. Günlük 4 Bin yüklemeyi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için dışarıdan en az 20 Bin kamyon çalıştırmaktadır. Her gün yüzlerce yeni “güvenilir” kamyona ihtiyacı vardır. Bu kamyonları bulabilmek için klasik yöntemde onlarca kamyon garajında, onlarca eleman kullanmakta ve ayda en az 200-250 Bin TL’lik bir ilave maliyete katlanmaktadır. Sürecin ortaya koyduğu stres baskısı da hariçtir.

İşte tam bu noktada çözümle yola çıkan TIRPORT, Yük Verenleri ve Lojistik Firmalarını, bireysel kamyoncularla akıllı telefonlarda bir araya getirmektedir. Geliştirdiği yapay zeka destekli CRM ve ERP altyapılarıyla yüksek güvenlikli ve şeffaf bir platform hizmeti vermektedir.

Geleneksel nakliye süreçlerinde, yükün sahibi olan fabrikalar, ithalat ve ihracatçılar, irsaliyesini verip yükü kamyona yükledikten sonra yük hedefe ulaşıncaya kadar yük ile teması kesilirdi. Bu süreç kötü niyetli kişilerin istismarına son derece açık bir sistemdi.

Bu takipsiz yapıdan hem yük sahibi ithalatçı, ihracatçı; hem yük sahibine hizmet veren nakliyeci; hem de işini sorumlulukla yapan güvenilir kamyoncular zarar görmektedir.

TIRPORT, geliştirdiği çok boyutlu taşıma güvenliği sistemi ile yükün kamyona yüklenmesinden hedefe sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasına kadar olan tüm süreci gerçek zamanlı ve konum tabanlı olarak anlık takip edilebilmesine imkan vermektedir.

Geleneksel lojistik sisteminde yükünü teslim ettikten sonra onu takip edemeyen Yük Sahibi, artık yükünü taşıttığı anlaşmalı nakliyecisini TIRPORT’un CRM ve ERP altyapısını kullanarak gerçek zamanlı ve konum tabanlı olarak bire bir takip edebilecek, irsaliye ve onaylarını, fatura akışını sistemden izleyebilecektir.

Yük sahibi; fabrika, ithalatçı, ihracatçı ve Nakliye Firmaları;
* Yükünün ne zaman ve nereden alındığını
* Yolda anlık olarak nerede olduğunu
* Yükünün yoldaki gecikme durumunu
Yükün ne zaman hedefe varması gerektiğini
Gerektiğinde şoföre nasıl ulaşabileceğini
bir tıkla kendine özel CRM & ERP ekranlarından canlı olarak izleyebilecek, kayıt altına alabilecek ve işlerini güvenle yürütebilecektir.

TIRPORT ağına üye nakliyeciyle anlaşmalı çalışan yük sahiplerinin avantajları.

* TIRPORT Kamyoncu Performans Sistemi ve Online Kamyon-Kamyoncu Güvenlik Araştırması sayesinde güvenilir nakliyecilere ve temiz kamyonlara ulaşabilme
* Yükleme durumunu size özel yetkilendirilmiş ekranlardan izleyebilme, gelişmelerden ve aksaklıklardan anında “anlık iletiler” ile haberdar olma
* Taşınmakta olan yükleri yol boyunca gerçek zamanlı harita üzerinden izleyebilme
* Tüm taşımaları ve yükleme-indirme süreçleri gerçek zamanlı denetleyebilme
* Süreçlerdeki aksaklıklardan anında haber olabilme
* Gerçekleşen taşımaların geçmişe yönelik bilgilerini sistemde muhafaza edebilme.
* Taşıma ile ilgili tüm prosesleri (İrsaliyeler, faturalar dahil) kayıt altına alma.
* Ödeme süreçlerini SSL altyapısı ile güvence altına alınmış TIRPORT Ödeme sisteminden yapabilme ve sistem üzerinden takip edebilme
* Her türlü sorunda 7/24 TIRPORT Çağrı Merkezi’nden (0850 TI R P O R T) destek alabilme