Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yapan Kamyoncular TIRPORT’la Kendilerini Güvende Hissediyor

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yapan Kamyoncular TIRPORT'la Kendilerini Güvende Hissediyor

Tehlikeli madde taşımacılığı Ulaştırma Depolama, İmalat, İnşaat, Perakende Ticaret, Toptan Ticaret gibi sektörlerden Konaklama ve Yiyecek sektörüne kadar birçok alanda yapılmaktadır.

Ulaştırma Bakanlığı’nın 2020 yılı verilerine baktığımızda 16.114 ADR Uygunluk Belgesi, 12.815 Taşıt Uygunluk Belgesi, verildiğini görmekteyiz.

Tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde taşınması son derece önem arz etmedir. Tehlikeli madde taşıma kurallarına uyulmaması halinde çok büyük can ve mal kayıpları ile büyük çevre felaketleri meydana gelebilmektedir. Durum böyle olunca hem lojistik ve üretici firmalara hem de kamyonculara büyük sorumluluk düşmektedir. TIRPORT teknolojileriyle konum-tabanlı, gerçek-zamanlı takip, tehlikeli maddelerin taşıma sürecinde de lojistik firmaları ve üreticilerin elini güçlendirmekte, taşıma sürecinden uçtan uca haberdar olmalarını, gerektiğinde sorunlara anında müdahale etmelerine olanak sağlamaktadır. Her TIRPORT’lu kamyoncunun performans puanlamasının yapılması, yük sahiplerinin kamyoncunun performansını görerek yükünü teslim etmesi de her türlü kritik taşıma açısından önem arz etmektedir.

Kamyoncular yüklere TIRPORT’la kolayca ulaşırlar, performanslarıyla lojistik firmaları ve yük sahiplerinin dikkatini çekerler, TIRPORT Akıllı Çağrı Merkeziyle sorunlarına kısa sürede çözüm bulabilirler. Kısaca, nerede olurlarsa olsunlar TIRPORT teknolojilerinin her zaman yanlarında olduğunu bilirler ve kendilerini güvende hissederler.