Lojistik Yönetim ve Hukuki Boyutu Panelinde Hukuk ve Lojistik Dünyası Buluşuyor

“Lojistik Yönetim ve Hukuki Boyutu Paneli”nde Hukuk ve Lojistik Dünyası Buluşuyor

İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu” ve “Beykoz Üniversitesi” iş birliğiyle yarın ( 3 Mart 2017 ) “Lojistik Yönetim ve Hukuki Boyutu Paneli” gerçekleştiriliyor. Panelde lojistik sektörü hukuk boyutunda çeşitli sunumlarla ele alınacak. Sunumlar Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesinde, 10:00 – 15:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Panel Başlıkları:

Lojistik Mevzuatı, Uygulamalar ve Gelecek
Lojistik Sektöründe Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi ve Bu İlişkiden Doğan Davaların Yargıtay Kararlarına Yansıması
Tehlikeli Maddelerin Taşınması ile İlgili Kurallar, Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar, Mevzuat ve ADR Karşılaştırması
CMR Konvansiyonu ve CMR Sorumluluk Sigortaları
Montreal Konvansiyonu’nda Hava Taşıyıcısının Sorumluluğu
Karma Taşımalar