ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Yük Veren ve Yük Taşıyan Genel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) GRN Lojistik Teknolojileri Anonim Şirketi (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ile www.tirport.com sitesine veya akıllı telefonlardaki Android veya IOS tabanlı mobil uygulamalarına üye olup, işbu sitede verilmekte olan hizmetten faydalanan gerçek/tüzel kişi ve kişiler arasında (bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) imzalanmaktadır.
İşbu Sözleşme’nin konusu www.tirport.com sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme’nin kapsamı, işbu Sözleşme içeriğinde yer alan hususlar ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Şirket tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı, açıklama gibi duyuru ve beyanlardan oluşmaktadır.
Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Şirket tarafından açıklanan her türlü duyuruyu ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır.
İşbu Sözleşme’nin sunulma amacı, Şirket tarafından, “TIRPORT” Lojistik Platformunun WEB sitesinde (www.tirport.com) veya akıllı telefonlardaki Android veya IOS tabanlı mobil uygulamalarının kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları tanımlamaktır.

1.Tanımlar
Hizmet Sağlayıcı” TIRPORT lojistik çözüm platformu üzerinden sisteme üye olarak sistem üzerinden hizmet veren lastikçi, motorcu, servis, restoran, mağaza vb. ticari birimleri ifade eder.
"Taraflar" birlikte veya ayrı ayrı olmak üzereYük Taşıyan, Yük Veren, Hizmet Sağlayıcıları, terimi kapsamında yer alan ve TIRPORT’un web/akıllı telefonlardaki uygulamalar üzerinden üye girişi yapmaksızın sisteme ulaşan Yük “Taşıyan” Yük Veren ve Hizmet Sağlayıcıları’nı ifade eder.
İşbu Sözleşme, Taraflar’ın kendi aralarında yapacakları ticaret ve işbirliği ile TIRPORT’la aralarındaki süreçleri düzenlemektedir.
TIRPORT Şirket’e ait olan, www.tirport.com web adresinden veya mobil telefon uygulaması ile (Google Play veya Apple Store üzerinden) kullanıcılarına (üyelerine) sunulan ve Yük Verenler ile Yük Taşıyan kamyoncuları akıllı telefonlarda ve Web üzerinde bir araya getiren bir lojistik buluşma platformunu ifade eder. TIRPORT Platformu/Platform Yük Taşıyan nakliye şirketleri ve taşıma hizmeti veren kamyoncular ile ticari faaliyetleri için taşıma hizmetine ihtiyaç duyan Yük Verenleri web üzerinde ve akıllı telefonlarda bir araya getiren yazılım tabanlı teknolojik uygulamayı ifade eder.
"Üye" TIRPORT Platformunda yer alan işbu Sözleşme şartlarını kabul eden, onaylayan ve TIRPORT tarafından platforma kaydı yapılan ve platformu kullanması uygun bulunan, gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.
Yük Taşıyan” yükleri bizzat taşıyan nakliye şirketleri ile taşıma hizmetini şahsi/şahıs şirketi olarak sunan gerekli belgelere haiz kamyoncuları/şoförleri ifade eder.
Yük Veren” ticari faaliyetleri için taşıma hizmetine ihtiyaç duyan kobiler, üreticiler ve gerçek/tüzel kişi ve tacirleri ifade eder.
Taraflar’ın hiçbiri bir diğerinin temsilcisi, ortağı, acentesi ve bayisi değildir.
TIRPORT, işbu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşullarını onaylayan Üyeler’e, TIRPORT Platformu’nun WEB sitesinde ve akıllı telefonlarda Android veya IOS tabanlı mobil uygulamaları ile kullanmalarına olanak verir.
Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

2.Üyelik
2.1. TIRPORT Platformu’na üyelik formunda talep edilen bilgileri eksiksiz dolduran, işbu Sözleşme şartlarını kabul eden, onaylayan ve TIRPORT tarafından (i) Yük Taşıyanlar için sigorta poliçesi, ruhsat bilgileri, SRC belgesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın talep edilen tüm belgeleri onaylanan ve (ii) Yük Verenler için firma vergi levhası dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın talep edilen tüm belgeleri onaylanan gerçek ya da tüzel kişiler "Üye" olarak sisteme kabul edilir. Tüzel kişiler, ancak yasal temsilcileri vasıtasıyla, şirket resmi evraklarının beyanını takiben sisteme üye olarak alınırlar. Üyeler, TIRPORT Platformu’na kayıt ve üye olmak için vermiş oldukları bilgilerin, TIRPORT Platformu üzerinden aldıkları hizmetlerin ve TIRPORT Platformu tarafından kaydedilen bilgilerin TIRPORT tarafından kullanılmasına ve işlenmesine izin verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, Platform’a üye olurken verdiği kişisel/şirket bilgileri ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, TIRPORT’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
2.2. Yük Taşıyanlar ve Hizmet Sağlayıcılar, TIRPORT akıllı telefon uygulamasını telefonlarına yükleyerek, Yük Verenler ise WEB üzerinden üyelik başvurusunda bulunarak TIRPORT’a ücretsiz üye olabilirler. TIRPORT Platformu’nda hâlihazırda üyelik gerektirmeyen bedelsiz olarak sunulan hizmetler zaman içerisinde katma değerli hizmet sunan, özel üyelik gerektiren ücretli/ücretsiz modellere dönüşebilir, ilave hizmetler devreye alınabilir, bazı hizmetler kısmen veya tamamen değişebilir. Anılan hususlar Üyeler tarafından gayri kabili rücu kabul edilmektedir.
2.3. Yük Verenler’in Üyeliği: TIRPORT Platformu’na üye/kayıt olmak isteyen Yük Verenler’in üyelik işlemlerinin tamamlanması için Platform üzerinden üyelik bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak girilmesi ve Yük Veren’e ait vergi levhası, imza sirküleri ve faaliyet belgesi fotokopilerinin TIRPORT’a sistem üzerinden online olarak iletilmesi gerekmektedir. Yük Veren’in iletmiş olduğu belgelerin TIRPORT tarafından incelenmesi neticesinde Yük Veren’in Platform üyeliğinin onaylanması halinde, anılan onay işlemi Yük Veren’e gönderilecek onay maili/sms vb. elektronik ileti ile gerçekleşecektir. Yük Veren’in Platform’da kayıtlı olan bilgi ve belgelerinde değişiklik olması halinde yenilenen bilgi ve belgenin 7 (yedi) iş günü içinde iletilmesi gerekmektedir.
2.4. Yük Taşıyanlar’ın Üyeliği: TIRPORT Platformu’na üye/kayıt olmak isteyen Yük Taşıyanlar’ın akıllı telefon uygulaması üzerinden üyelik bilgilerinin doğru ve güncel olarak girilmesinin yanı sıra, Yük Taşıyan’a ait araç ve sürücü fotoğrafı, araç ruhsatı, sürücü ehliyeti, SRC belgesi, araç muayene bilgileri, zorunlu sigorta belgesi, firma vergi levhası, kooperatif üyelik belgesi, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiş yetki belgelerini (K1 Lisansı vb.), TIRPORT’a sistem üzerinden online olarak iletilmesi gerekmektedir. Yük Taşıyan’ın iletmiş olduğu belgelerin TIRPORT tarafından incelenmesinin ardından üyeliğin onaylanması halinde onay işlemi Yük Taşıyan’a gönderilecek onay maili/sms vb. elektronik ileti ile gerçekleşecektir. Araç ve sürücü ekleme ile diğer güncelleme işlemleri TIRPORT mobil uygulamaları üzerinden online olarak yapılacaktır. Bu maddede sayılan herhangi bir belgede değişiklik olması halinde yenilenen belgenin ve ayrıca Yük Taşıyan’ın taşıma belge ve bildirimlerinde/araçlarında değişiklik olması halinde, yeni belge ve bildirimlerin/araçların 7 (yedi) iş günü içinde online olarak sisteme yüklenmek suretiyle iletilmesi gerekmektedir.
2.5. Üyeler’in Platform üzerinde kendi belirleyeceği bir şifresi olur, dilediğinde platform şifresini değiştirebilir. Üyeler, TIRPORT Platform şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üyeler’in sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından TIRPORT’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, TIRPORT’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
2.6. Cep telefonu ile sisteme kullanıcı olarak ulaşan Yük Taşıyanlar Platform üzerinde listelenen yükleri görebilirler. Listelenen herhangi bir yük ilanına ilk defa teklif vermek istediklerinde, yukarıda belirtilen kişisel bilgi ve belgelerin, kamyon bilgisinin ve gerekli evrakların sisteme girilerek Üye olunması gerekmekte olup, Üye olmaksızın ve eksik kamyon ve sürücü bilgileri ile Platform üzerinden teklif verilemez.
2.7. Üyeler, üyelik işlemlerinin onayının ardından TIRPORT Platformu’nun hizmetlerinden faydalanmaya başlayabileceklerdir. Üyeler, üyelik işlemlerinin onayın ardından işbu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılacaklarını ve Sözleşme’nin Taraflar açısından hüküm ifade edeceğini kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme’yi imzalayan Üyeler, Platform’da kendisine sunulan  hizmet ve imkanlardan yararlanırken ve Platform’da herhangi bir işlem yaparken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara, uyarılara ve gerek Platform içeriğinde yer alan gerekse işbu Sözleşme’de yer alıp almasına bakılmaksızın yürürlükteki tüm yasal hükümlere uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere, Platform’un amacına ve aynı zamanda Platform’daki diğer üyelerin kişilik haklarına saygılı davranacağını beyan kabul ve taahhüt  eder. Profillerde herhangi bir siyasi görüşün, dinin vb. propagandası yapılamayacağı gibi, herhangi bir şekilde reklam da yapılamaz.
2.8. TIRPORT Platformu’na Üye olan Yük Taşıyanlar’ın taşıma performansları sürücü bazında takip edilmekte ve performans kartları sistemde tutulmaktadır. Platform üzerinden gerçekleştirmiş olduğu hizmet/hizmetler hakkında şikâyet almış Yük Taşıyanlar’ın üyeliği, TIRPORT tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda kısıtlanabilir veya iptal edilebilir.  Oluşan kısıtlama veya iptal durumlarında TIRPORT’a karşı herhangi bir taraf bir talep ile gelemeyeceğini taraflar ayrı ayrı kabuli beyan ve taahhüt ederler.
2.9. Üyeler, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklere aykırı eylem ve işlemlerinin vukuu halinde TIRPORT’un doğrudan ve dolaylı tüm zararlarını kendilerine yapılacak olan ilk yazılı ihtarı müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, TIRPORT Platformu’nu hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üyeler başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde de bulunamazlar.
2.10. Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeni ile TIRPORT’un üçüncü kişilere, adli ve idari makamlara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezalarını TIRPORT’un ilgili Üye’ye ihtarının ardından herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç duymadan Üye tarafından ödeneceğini, yanı sıra TIRPORT’un bahse konu meblağı, varsa kendi emanetinde/yed’inde bulunan Üye’ye ait meblağıdan mahsup edebileceğini taraflar kabul ve beyan eder.
2.11. Üyeler, TIRPORT Platformu üzerinden birbirlerine ulaştıklarından itibaren, artık işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmeyeceklerini, Üyelik koşulları dışında ve/veya TIRPORT Platformu dışında birbirleri ile hiçbir şekil ve şartta direk olarak ticari faaliyette bulunmayacaklarını, TIRPORT Platformu dışında maddi bir ilişki içerisine girmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. TIRPORT’un işbu Sözleşme’ye ve/veya bu maddede yer alan koşullara aykırı davranan bir Üye ve durum tespit etmesi durumunda itibar ve kar kaybı dâhil olmak üzere uğramış ve uğrayacak olduğu tüm maddi, manevi, ticari zararları ilgili Üye/Üyelerden tazmin edebileceğini gayri kabulü rücu kabul ve beyan ederler.
2.12. TIRPORT Platformu’nda Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin TIRPORT ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. TIRPORT’un ilgili Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
2.13. TIRPORT, Üyeler’in kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya TIRPORT’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) TIRPORT ve TIRPORT Platformu’nun haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
2.14. Üyeler, Platform’un çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, Platform’a yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını kabul ve beyan ederler.
2.15. TIRPORT Platformu’nun virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üyeler www.tirport.com web sitesi’ne girmesiyle veya akıllı telefonlardaki Android veya IOS tabanlı mobil uygulamaları kullanmasıyla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3. Platform İçeriği ve Platform Üzerinden Taşıma İşlemleri 
3.1. İşbu Sözleşme’nin Tanımlar bölümde ifade edildiği üzere TIRPORT bir lojistik şirketi olmayıp, GRN Lojistik Teknolojileri A.Ş. tarafından kurulmuş, işletilen Yük Verenleri ve Yük Taşıyanları akıllı telefonlarda ve WEB’te bir araya getiren bir lojistik buluşma platformudur.
3.2. Platform üzerinde üyelik işlemi onaylanmış ve üyelik kaydı gerçekleştirilen Yük VerenTIRPORT Platformu’nu kullanarak yük ilanı verir, talep ettiği taşımanın detaylarını belirtir, Yük Taşıyanlar da fiyat tekliflerini verirler. Yük Veren, Platforma girmiş olduğu yüke ilişkin teklif veren Yük Taşıyan’lardan istediğini seçmekte serbesttir.
3.3. Yük Veren ve TIRPORT operasyon birimi, yükü ve yükü taşıyan kamyonu varış noktasına sorunsuz bir şekilde ulaşana kadar Platform aracılığıyla takip edecektir. İşbu Sözleşme’nin yükümlülüklerinin Yük Taşıyan tarafından kabul edilmesi ile Yük Taşıyan, cep telefonunun (dolayısıyla yükün) GSM Operatörü aracılığı ile takip edilmesini gayri kabulü rücu kabul ve beyan eder. Yük Taşıyan’ın sorumluluğu yükü zamanında ve eksiksiz olarak Yük Veren ve/veya TIRPORT talimatı ile gösterilen kişi/şirket/adrese işbu Sözleşme’de belirtilen sorumluluklar çerçevesinde teslimini kapsamaktadır. Yük Taşıyan tarafından bahse konu takip işleminin herhangi bir şekilde engellenmesi ve takip işlemine olanak sağlayan materyallerin devre dışı bırakılması durumu işbu Sözleşme’nin fesih sebebi olabilecektir. TIRPORT bu tür durumlarda Yük Taşıyan’ın üyelik işlemini re’sen değerlendirmek suretiyle askıya alabilir veya üyelik işlemine ve TIRPORT Platformu kullanımına son vererek hakkında gerekli yasal işlemi başlatabilir.

4. Ödeme Sistemi
4.1. Yük Veren tarafından TIRPORT Platformuna girmiş olduğu yük için uygun Yük Taşıyan seçildiğinde, yükün Yük Taşıyan ile anlaşılan taşıma bedeli Havale/EFT/KrediKartı veya TIRPORT tarafından tanımlanacak benzeri ödeme yöntemleri ile TIRPORT’un tanımlanan ticari hesaplarına yapılacaktır. Yük Veren tarafından ödeme yapılmadan Yük Taşıyan’a herhangi bir suretle yük ile ilgili bilgiler gönderilmeyecek ve Yük Veren’e de Yük Taşıyan ile ilgili iletişim bilgileri sağlanmayacaktır.  Yük Veren, kendisi tarafından TIRPORT Platformu’na bilgileri girilen yükün yüklenmesinin yapılmasını müteakip yüke ilişkin tanzim edilen irsaliyeyi de cep telefonu üzerinden TIRPORT platformuna online olarak aktaracaktır. Yükün Yük Taşıyan tarafından teslim alındığı bilgisi Yük Veren tarafından TIRPORT Platformu (WEB uygulama) üzerinden onaylanacaktır. Yük Veren teslime ilişkin onay vermezse veya olumsuz bildirimde bulunmazsa sistemde otomatik olarak yüklemenin sorunsuz gerçekleştiği kabul edilerek onay mekanizması işletilecektir. Yük Veren‘in onayını müteakip Platform üzerinden anlaşılan taşıma bedelinin %40 (yüzde kırk)’ı TIRPORT tarafından Yük Taşıyan’a “Mazot Parası” (ön ödeme olarak) olarak Yük Taşıyan’ın TIRPORT Platformu’nda kayıtlı olan hesap/kart numarasına doğrudan aktarılacak ya da alternatif olarak anlaşmalı petrol istasyonlarına Mazot Puan olarak Yük Taşıyan adına aktarılarak indirimli akaryakıt alması sağlanacaktır. Yük, Yük Veren tarafından Platform’da girilen ve anlaşılan hedefe/adrese sorunsuz bir şekilde ulaştığında, Yük Taşıyan yükün sorunsuz teslim edildiğini kanıtlamak üzere, teslim alındı onaylı irsaliyeyi ve sistem üzerinden anlaştığı taşıma bedeline uygun hazırlayacağı taşıma faturasını, cep telefonu üzerinden online olarak TIRPORT Platformu’na aktaracaktır. Yükün, Yük Taşıyan tarafından sorunsuz olarak teslim edildiği, Yük Veren tarafından maksimum 12 (oniki) saat içerisinde TIRPORT Platformu (WEB uygulama) üzerinden onaylanacaktır. Yük Veren 12 (oniki) saat içinde onay vermezse veya olumsuz bildirimde bulunmazsa sistemde otomatik olarak teslimatın sorunsuz gerçekleştiği kabul edilerek onay mekanizması işletilecektir. Yük Taşıyan’a ödenmek üzere sistemde bekleyen bakiye, evrak asıllarının Yük Veren’e ulaşması ve taşıma onayının Yük Veren tarafından verilmesini takip eden 3 (üç) iş günü sonunda taşıma bedelinden TIRPORT hizmet bedeli düşülerek kalan kısmı Yük Taşıyan’a TIRPORT Platformunda kayıtlı olan hesap/kart numarasına aktarılacaktır.  Yük Taşıyan, yük taşıma hizmeti sonrasında taşıma bedeline yönelik vermiş olduğu hizmet karşılığı Yük Veren’e taşıma faturası tanzim edecek, TIRPORT ise Yük Veren’e ve Yük Taşıyan’a işbu Sözleşme çerçevesinde hizmet bedeli faturası kesecektir.
4.2. TIRPORTYük Veren ve Yük Taşıyan’ın Platform aracılığı ile taşıma fiyatının belirlemesi konusunda ilgili duruma taraf değildir ve oluşabilecek herhangi bir olumsuz durumda da taraflara karşı herhangi bir mesuliyeti olmadığını taraflar şimdiden peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. TIRPORT, tarafların WEB/Akıllı Telefonlarda bir araya getirilmesinde bir buluşturma platformu olarak organizatörlük hizmeti vermektedir.
4.3. Yük Veren Platform üzerinde onaylamadığı/sonuçlandırmadığı yük ilanlarını dilediği zaman iptal edebilir. Yük TaşıyanTIRPORT Platformu üzerinde gerçekleştirdiği yük ilanı sürecinde herhangi bir sebeple Yük Veren’in yükü taşıtmaktan vazgeçmesi halinde, TIRPORT’un herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacağını, TIRPORT’tan maddi ve manevi bir tazminat ödemesi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4.Yük Taşıyan, Yük Veren tarafından onaylanmamış tekliflerini TIRPORT Platformu üzerinden iptal edebilecektir. Böyle bir durumda Yük VerenTIRPORT’un herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacağını, TIRPORT’tan maddi ve manevi bir tazminat ödemesi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunmayacağını  kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5. Yük Veren ve/veya Yük Taşıyan’ın karşılıklı yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda TIRPORT’un herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacağını, TIRPORT’tan maddi ve manevi bir tazminat ödemesi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5. Platform Hizmet Bedeli 
5.1.  TIRPORTYük Taşıyan ve Yük Veren’in TIRPORT Platformu üzerinde buluşturulması ve taşıma sürecinin yönetilmesi karşılığında,  taşıma bedeli üzerinden %2,5 (yüzde iki buçuk) veya oranında hizmet faturası karşılığında Üyeler’den hizmet bedeli alacaktır. TIRPORT verilecek olan hizmetin durumuna ve yükün taşınmasına yönelik ayırmış olduğu iş gücüne, zamana, altyapıya göre sistem kullanıcılarına önceden bildirilmek üzere hizmet bedeli oranında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu oranda TIRPORT tarafından değişiklik yapılması durumunda her halülkarda değiştirilen oran Yük Veren ve Yük Taşıyan tarafından onaylanacaktır. Taraflarca TIRPORT ile yapılacak özel anlaşmalı kurum kategorisindeki yüklemelerde, yükleme başı sabit ücret tanımlanacabilecektir.
5.2. Yük Veren’in yük ilanına gelen tekliflerden birini onaylamış olması, yükünü taşıtmak için uygun kamyonu tanımlanan şartlar içinde seçmesi anlamına gelecektir. TIRPORT’a ödenecek hizmet bedeli, taraflarca TIRPORT Platformu üzerinden anlaşılan ve teyit edilen taşıma ücreti üzerinden otomatik olarak hesaplanacaktır. Onaylanan yük ilanının taşıma bedeli konusunda ihtilaf oluşması halinde TIRPORT kayıtları esas alınacaktır. Yük Veren ile Yük Taşıyan aralarında kararlaştıracakları taşıma bedelinin TIRPORT Platformu üzerinden anlaştıkları fiyat olacağını kabul ve beyan ederler.
5.3. TIRPORT, hizmet bedelini, toplam taşıma bedeli üzerinden belirtilen oranda tahsil eder. Fatura TIRPORT tarafından kulanıcıların TIRPORT Platformu’nda kayıtlı bulunan adresine e-posta, kargo veya e-fatura olarak yollanacaktır.

6. Yük Taşıyan’ın Platform İçinde Yükümlülükleri
6.1. Yük TaşıyanTIRPORT Platformu üzerinden teklif verdiği ve Yük Veren’e taahhüt ederek sunduğu hizmetlerin kalitesinden ve niteliğinden doğrudan sorumludur. Yük Taşıyan, ilgili taşıma ve sevkiyat hizmetini, Yük Veren ile arasında belirtilen niteliklere uygun, ayıpsız ve kusursuz olarak zamanında teslim/ifa edecektir. Yük Taşıyan’ın ayıplı veya kusurlu hizmetlerin yanı sıra taşıma esnasında vuku bulabilecek tüm sorunlarda (bunlarla sınırlı kalmamak üzere; mal hasarı, zararı, kaybı, teslimat gecikmelerinden kaynaklanan yaptırımlar, kişisel yaralanma ve ölüm dâhil olmak üzere) her türlü sorumluluk tamamen Yük Taşıyan’a aittir. 
6.2. Taraflar, Yük Taşıyan’ın TIRPORT Platform çerçevesinde almış olduğu yükümlülüklerinin ifası sırasında yaşanması muhtemel aksaklıklarda ve zararlarda TIRPORT’un herhangi bir şekilde sorumluluğu olmadığı beyan ve kabul ederler. TIRPORT, taraflar arasındaki sorunların çözümünde taraflara eşit mesafede yer alır, operasyon ekipleri ve çağrı merkezi ile taraflara destek olur. TIRPORT Platformu üzerinden TIRPORT tarafından sağlanan kullanıcıları buluşturma hizmetlerine ilişkin doğabilecek her türlü sorunda TIRPORT’un, çalışanlarının ve/veya ortaklarının herhangi bir sorumluluğu yoktur.
6.3. Yük Taşıyan tarafından teklif verilmiş ve Platform üzerinden onaylanmış olan taşıma hizmeti, üçüncü kişilere asla devredilemez. Aynı şekilde Yük Taşıyan tarafından teklif verilmiş ve Platform üzerinden onaylanmış olan taşıma hizmeti Yük Taşıyan adına sistemde kayıtlı taşıma aracı/kamyon dışında başkaca bir araç ile kısmen veya tamamen taşınamaz, başka bir araca artarılamaz/devredilemez. Bu sebepten ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve ziyandan Yük Taşıyan tek taraflı sorumludur. TIRPORT aksine veya uygunsuz davranışta bulunan Yük Taşıyan’ın üyeliğini süreli veya süresiz iptal etme ve gerekli mercileri bilgilendirme hakkını saklı tutar.
6.4. Yük Veren ile Yük Taşıyan arasında bir “Yük Taşıma Sözleşmesi” imzalanır. TIRPORT bu sözleşmede asla taraf değildir. TIRPORT, bu noktada tarafları sadece bir araya getirmektedir. Tarafların Yük Taşıma Sözleşmesi’nde belirleyecekleri tüm şartlar kendilerini bağlayacak ve TIRPORT bu sözleşmeye taraf olmayacağı gibi tarafların da herhangi bir talep hak iddia edebileceği pozisyonda değildir.
6.5. TIRPORT Platformu ile taşıma hizmetleri sunmak isteyen Yük Taşıyan, sistemin talep ettiği izin, lisans, ruhsat, onay ve yetkinliklere sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yük Taşıyan’ın bahse konu beyanlarının ve belgelerin doğruluğu kişisel sorumluluğundadır. Yük Taşıyan’ın eksik, hatalı ve aldatıcı beyanlardan ve belgelerinden dolayı TIRPORT sorumlu değildir. TIRPORT, Üyeler’in hatalı, aldatıcı veya eksik beyanda bulunmaları halinde ilgili Üyeler’i Platformdan çıkarma, üyeliklerini süresiz olarak sonlandırma hakkını saklı tutar.
6.6. Yük Taşıyanlar, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği de dâhil olmak üzere, burada zikredilmemiş yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek olan tüm yasal düzenlemelere; özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara, ceza kanunu, internet ve elektronik ortama ilişkin tüm mevzuatlara uygun davranacağını, Yük Verenler’in Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan sair mevzuattan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin muhatabının bizzat kendilerinin olacağını, Yük Verenler’in taleplerini ve oluşması halinde uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.7. Yük TaşıyanTIRPORT Platformu’na üye olurken ve kamyon özelliklerini sisteme girerken tanımlamış olduğu eksik veya yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı şahsi zararlardan ve bu nedenlerle Yük Veren’in uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan yalnızca kendisi sorumludur. Yük Taşıyan’ın karşı tarafa zarar verecek hatalı bilgilendirmede, TIRPORT’un tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erdirebileceğini kabul ve beyan eder.

7. Yük Veren’in Platform İçindeki Yükümlülükleri
7.1. Yük VerenTIRPORT Platformu aracılığıyla taşıtacağı yükün, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının tanımladığı çerçevenin dışında olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yük Veren, yasadışı, tehlikeli, emniyetsiz, riskli, zararlı, yasalara aykırı veya itiraza açık malların sevkiyatını/taşınmasını kesinlikle talep edemez, Platform üzerinden ilan veremez. TIRPORT’un Platform’a herhangi bir vesile ile bu tipte bir ilanın verildiğini tespit ettiği durumlarda, söz konusu ilanı derhal yayından kaldırma hakkı da tek taraflı olarak mevcuttur.  
7.2. Yük Veren, aşağıda listelenen malların (listede adı geçen mallarla sınırlı olmamak üzere yasalarla belirlenmiş tüm taşınması yasaklı veya özel izne tabii malların) sevkiyatı için TIRPORT’u uygun Yük Taşıyan/şöför/kamyon bulma platformu olarak kullanamaz, bu maddeye aykırı olarak yük taşıtmak istediğinin anlaşılması durumunda her türlü yasal sorumluluk kendisine aittir.
* Ürünlerin tabiatları, mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek, zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli maddeler ile benzeri yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve uçucu maddeler, 
* Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler, 
* Afyon, morfin, kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddeler, 
* Organ ve cenaze, 
* Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan gönderiler, 
* İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü madde, 
* Para, çek, senet vb. kıymetli evrak ile hamilin elinde değer kazanacak türden değerli kâğıtlar, 
* Altın, platin, gümüş, pırlanta gibi değerli taş ve madenler, mücevherat ve ziynet eşyaları, 
* Fabrika ve bayileri arasında gönderilen boş av tüfekleri ve onların parçaları dışında, mermi, boş kovan, tabanca ve her türlü ateşli silahlar, 
* Kürk, avlanılması yasak canlı hayvanlar, 
* ve benzeri mal ve ürünler.
TIRPORT’un yukarıda belirtilen ürün profilini tek taraflı olarak genişletme hakkı ve yetkisi mevcuttur.
7.3. Yük VerenTIRPORT’un sevk edilen mallara ilişkin (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, mal hasarı, zararı, kaybı, teslimat gecikmelerinden kaynaklanan yaptırımlar dâhil olmak üzere), hiçbir mesuliyeti bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.4. Yük VerenTIRPORT Platformu’na üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan yalnızca kendisi sorumludur. Yanlış ve/veya eksik bilgi vermesi durumunda ve/veya işbu Sözleşme’nin ve/veya Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’nın ihlali halinde, TIRPORT’un tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erdirebileceğini kabul ve beyan eder.

8. TIRPORT Lojistik Platformunun Sorumluluğu
8.1. TIRPORT yükü olan ve taşıtmak isteyen Yük Verenler’in hızlı ve yüklerine uygun Yük Taşıyan’ları/kamyonları bulmalarını sağlayan, Yük Taşıyan’ların ise aradıkları yüke aradıkları yerde ve zamanda hızlı bir şekilde ulaşmalarına imkân yaratan, WEB ve akıllı telefon uygulamaları ile tarafları bir araya getiren yeni nesil bir dijital çözüm platformu uygulamasıdır.
8.2. TIRPORT Platformu, Yük Verenler ile Yük Taşıyan’ların birbirlerini bulmalarını sağlayan online bir platform olup, TIRPORT nakliye şirketi olmadığı gibi herhangi bir şekilde kendisi veya üçüncü kişiler aracılığı ile taşıma, nakliye ve sevkiyat hizmetleri sunmamaktadır.
8.3. Taşıma hizmetine ilişkin, işbu Sözleşme’de zikredilenlerle sınırlı olmamak üzere tüm riskler Yük Taşıyan ile Yük Veren’e aittir. Yük Taşıyan ile Yük Veren arasında gerçekleşen taşıma hizmetine ilişkin herhangi bir ihtilafın vuku bulması halinde TIRPORT’un söz konusu ihtilafa dâhil olma gibi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.
8.4. TIRPORT tarafından sunulan hizmetler, "olduğu gibi" sağlanmakta olup söz konusu hizmetlerin; (i) Kullanıcı’nın tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacağı, (ii) kesintisiz ve eksiksiz olarak, doğru, güvenli ve hatasız bir şekilde verileceği, (iii) virüs ve diğer zararlı kodlardan arıtılmış olacağı veya (iv) herhangi ekstra bir gelire ve kâra neden olacağı veya maliyet azaltımına katkısı olacağına ilişkin hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır. TIRPORT Platformu üzerinden verilen hizmetler, internet ve elektronik haberleşme araçlarının kullanımından doğan sınırlama, gecikme ve diğer sorunlara tabi olabilir. Bu tür sorunlardan doğan gecikme, hizmette aksama, teslimat hatası ve diğer hasarlar TIRPORT’un sorumluluğunda değildir.
8.5. TIRPORT hiçbir koşulda bu  Sözleşme ve Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları ve TIRPORT Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin Üyeler tarafından kullanmasından veya gerektiği gibi kullanamamasından dolayı oluşmuş ve/veya oluşabilecek olan kâr kaybından ve/veya doğrudan ya da dolaylı, cezai ve sair zararlardan, herhangi bir şart ve koşul altında sorumlu olmayacaktır.
8.6. TIRPORT taraflar arasındaki Güvenli Ödeme Sisteminin (GET) güvenilir platformu olarak hizmet vererek ödemelere aracılık yapar. Sistem kullanımında detayları işbu sözleşmede tanımlanan prosedürlere uygun olarak tahsilat, ödeme ve aktarımları gerçekleştirir. Ödeme sistemi TIRPORT tarafından SSR ile güvenlendirilmiştir. Taraflar ödeme prosedürleri konusunda TIRPORT’un belirleyeceği değişiklikleri ve prosedürleri baştan kabul ettiği beyan ederler.
8.7. TIRPORT’un elinde olmayan nedenlerle özellikle data hatlarındaki sorunlardan ve diğer teknik problemlerden kaynaklanan nedenlerle Platform’dan faydalanma kesintilere uğrayabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim bozukluğu ve bunun dolaylı sonuçlarından ve Üyeler’in yaşayacağı tüm diğer sorunlardan TIRPORT’un sorumlu olmadığını Üyeler kabul ve beyan ederler. Herhangi bir üyelik veya teknik problemle karşılaşılması halinde TIRPORT ile iletişime geçilmesi durumunda, TIRPORT sorunla ilgilenecek ve ilgili Üyeyi de bilgilendirecektir.

9. Sözleşmenin Bütünü ve Bölünebilirlik
9.1. TIRPORT, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Platform’da ilan etmek suretiyle değiştirebilir ve/veya ek yapabilir. İşbu Sözleşme ve Yasal Uyarılar, Kullanım Koşulları, TIRPORT Platformu üzerinde sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili TIRPORT ve Üyeler arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil etmektedir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde, söz konusu hüküm Sözleşme’den çıkarılacak ve bu hükmün hiçbir gücü ve etkisi kalmayacaktır. Bu durumda işbu Sözleşme’nin geri kalan hükümleri geçerliliğini sürdürecektir.

10.Gizlilik
10.1. Taraflar Sözleşme çerçevesinde edinmiş oldukları diğer tarafa ait iş ve işlemlerle ilgili bilgileri ve ticari sırları, yasal olarak bilgi istemeye yetkili makamlar dışında, hiçbir üçüncü kişi veya kuruluşa bildirmeyeceğini, sır saklama yükümlülüğü olduğunu ve gizli bilgileri, Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erdikten sonra dahi tam bir gizlilik içinde saklayacağını, kendi özel amaçları için ve/veya TIRPORT’un rakiplerine karşı kullanmayacağını personellerinin ve görevlendirdiği kişilerin de bu yükümlülüğe uyması dahil her türlü tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. TIRPORT Platfomu’na Üyeler tarafından girilen/kaydedilen bilgiler,  Üyeler’in web sitesini kullanımına dair bilgiler, teknik iletişim dosyası (çerez-cookie) kullanarak elde edilen kişisel ve kurumsal bilgi ve işlemler, çeşitli istatiksel değerlendirmeler yapılması, veritabanı oluşturulması veya pazar araştırmaları yapılması daha özel ve etkin bir hizmet verebilmek amacıyla gerek TIRPORT tarafından ve/veya iş ortakları tarafından kullanılabilir.
10.2. ÜyeTIRPORT Platformu kullanıcısı olarak tanıtılmak bu kapsamda referans gösterilmek amacı ile adının ve/veya logosunun kullanmasına işbu  Sözleşme ile muvafakat eder.
10.3. Yeni bir Yük Taşıyan sisteme kayıt olurken, öncelikle Platform’a üyeliği esnasında ilgili bilgileri ve işbu Sözleşme kapsamında talep edilen evrakları Platform’un sigorta paneline  düşecektir. Bu vesile ile TIRPORT ile anlaşmalı yetkilendirilmiş sigorta acentası’nda yeni Yük Taşıyan’ın bilgileri paylaşılacak ve aracın ruhsatı ile ilgili evrakların kontrolü sağlanacaktır. Akabinde TIRPORT’un anlaşmalı yetkilendirilmiş sigorta acentasının onayından sonra, ilgili Yük Taşıyan sisteme üye olabilecektir. Bu kapsamda TIRPORT ile sigorta acentası arasında paylaşılan bilgiler işbu maddenin ihlali olarak addedilmeyecektir.

11. Fikri Mülkiyet
11.1. ÜyelerTIRPORT Platformu ve içerikleri ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının tamamı yaratılan, tasarlanan, tasarımı yapılan ve/veya geliştirilen kaynak kodları, arayüzler, akış diyagramları, plan, taslak, modüller, veri tabanı, grafik tasarımları da içeren bilgisayar programı/yazılımı, yazılım geliştirmeleri, ek yazılım geliştirmeleri, yamalar, IOS ve Android mobil işletim sistemlerine uyumlu cep telefonu uygulamalarının/sistemlerin geliştirilmesine yönelik her türlü nesne, bilgi ve belgelerde dahil olmak üzere telif hakları, herhangi bir patent veya alt patente konu edilebilecek buluş/buluşlar, endüstriyel tasarım, tescilli ve tescilsiz markalar, ticari unvanlar, ticari takdim şekilleri, alan adları, künyeler, ticari sırlar, teknoloji, kamuoyu açıklamaları, araştırma, geliştirme, fikirler, teknik bilgi (know-how), formüller, işlemler, metodoloji, gizli ve özel bilgi ve benzeri mülkiyet hakları (“Fikri ve Sınai Haklar”) tescile konu edilip edilmemesine bakılmaksızın yalnızca ve münhasıran TIRPORT’a ait olduğunu kabul ve beyan eder.
11.2. TIRPORT, Platforma ilişkin olarak Üyeler’e sadece münhasır olmayan ve devredilemeyen kısmi kullanım hakkı tanımaktadır. ÜyeTIRPORT tarafından açık olarak yetki verilmediği sürece önce Platform’da yer alan yazılımlara/programlara yönelik doğrudan veya dolaylı olarak tersine mühendislik, kaynak koduna dönüştürme, makine kodundan sembolik koda çevirme veya türetme işlemleri ya da benzeri işlemler yapmayacağını, söz konusu işlemleri üçüncü bir kimsenin yapmasına müsaade etmeyeceğini ya da buna sebebiyet vermeyeceğini, buna ek olarak, TIRPORT Platformun genel güvenliğini tehdit edecek, TIRPORT Platformun ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek herhangi bir faaliyette bulunmayacağını ve TIRPORT Platformu’nu hiçbir şekilde kötüye kullanmayacağını, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin TIRPORT Platformu kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunmayacağını ve TIRPORT Platformdaki hiçbir veriyi yanıltıcı hile girişimlerinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. TIRPORT Platformun kendisini kopyalamak, kaydetmek, yazılımını çözmek veya değiştirmek Üye erişim yetkisi dışındadır.
11.3. TIRPORT Platformu’nda yayınlanan ve Üye profillerinde yer alabilecek her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal TIRPORT’un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi mecralarda yayınlanamaz. Platform’da yer alan tüm içerik ve bu içeriğin TIRPORT tarafından işlenmesi sonucu oluşacak veritabanı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eser niteliğindedir ve tüm hakları TIRPORT’a aittir.
Üyeler, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler.

12. Devir ve Temlik
İşbu Sözleşme ve içerdiği hak ve yükümlülükler, TIRPORT’un önceden yazılı izni olmadan devredilemez veya temlik edilemez. TIRPORT’un önceden yazılı izni olmadan yapılan tüm devir, temlik ve alt sözleşme teşebbüsleri geçersizdir.

13. Delil Teşkil Etme 
Üyeler, bu Sözleşme’nden doğabilecek ihtilaflarda TIRPORT’un defter kayıtlarıyla, bilgisayar (server) kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi esasları uyarınca muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.Tebligatlar
Taraflardan herhangi birince işbu Sözleşme gereği yapılması gereken veya burada yapılması tasarlanan tüm bildirimler yazılı olacak ve işbu Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Üyeler tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir.
Ayrıca, Üyeler tarafından yapılacak fesih veya temerrütle ilgili her türlü bildirim ya i) bir T.C. Noteri kanalıyla, veya ii) Türk Ticaret Kanunu 18/III Maddesi uyarınca taahhütlü postayla tebliğ edilecektir.
Üyelerin TIRPORT’a bildirdikleri adres, Üyelik Sözleşmesi ile ilgili olarak yapılacak hukuki bildirimler için geçerli adres olarak kabul edilecektir. Üyeler adres değişiklikleri, platforma yazılı/elektronik posta yoluyla 7 (Yedi) iş günü içinde bildirmedikleri takdirde, platformdaki kayıtlı adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul ederler.

15. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabi olup, Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları ile ilgili olarak meydana gelebilecek tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

16. Sözleşmenin Yürürlüğü
Üye kayıt formu doldurduktan, işbu Sözleşme’nin Üye tarafından okunup, anlaşılıp kabul edildiği belirtildikten ve şifre aldıktan sonra bu Üyelik Sözleşmesi ve Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

17. Mücbir Sebepler
Mücbir sebepler, işbu Sözleşme’nin yapıldığı sırada öngörülemeyen nitelikte ve engellenmesi imkansız, taraflardan birisinin kontrolü dışında gelişen ve o tarafın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine ilişkin olarak “kısmi veya genel seferberlik veya savaş ilan edilmesi, olağanüstü hal veya sıkıyönetim ilan edilmesi; kanuni grev ve lokavt yapılması; çalışma bölgelerinde bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkması; olağanüstü tabiat olayları, doğal afetler..vb” olaylardan herhangi birisinin 30 (otuz) günden fazla devam etmesi durumunda Taraflar’dan herhangi biri işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak sona erdirebilir. Sözleşme’nin bu şekilde feshi vuku bulduğunda Üyeler’den herhangi biri TIRPORT Platformu üzerinden varsa taahhüt ettiği/yüklendiği işi/ödemeyi aksama olmaksızın yerine getirir. ÜyelerTIRPORT’tan başkaca bir hak talebinde bulunamazlar. Ancak TIRPORT’un tüm diğer hakları saklı kalacak, ayrıca işbu Sözleşme kapsamında paylaşılan bilgi ve belgelerin iadesi hususu bu durumdan hariç tutulacaktır. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, TIRPORT işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.  Mücbir sebepler, TIRPORT için,  gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TIRPORT’tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

18. Fesih 
TIRPORT herhangi bir zamanda bu Sözleşme’yi ve Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’nı tek taraflı olarak feshedebilir.

19. Ekler
EK 1 – Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları
Ek 2 - TIRPORT Elektronik Ticaret Güvenliği
EK 3 – Gizlilik Politikası işbu Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçalarıdır.
İşbu Sözleşme 19 maddeden, 23 sayfadan ve toplam 3 Ek’ten oluşmaktadır.