Serbest Bölgelere İhraç Yükü Taşıma İşleri KDV’den Muaf Oldu

SEKTÖRDEN HABERLER | Eklenme Tarihi : 17.02.2017


Serbest bölgelerden yurtdışına yapılan ya da ülke içinden serbest bölgelere doğru yapılan ihraç amaçlı yük taşımalarına KDV muafiyeti Resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İthalat kapsamındaki taşımalarsa KDV muafiyeti kapsamına alınmadı.
 
Türkiye’de Serbest Bölgeler
 
Türkiye’de 21 serbest bölge mevcut. Bu bölgeler, Türkiye sınırları içinde olsalar da Gümrük Bölgesi dışında kabul ediliyor ve dış ticaret ve mali-ekonomik mevzuatlar bu bölgelerde uygulanmıyor. Bölgelerde çeşitli vergi muafiyeti uygulamaları da mevcut. Bu avantajlardan yararlanmak isteyen yabancı şirketler, Türkiye özel sektörüne açık olan avantajlardan yararlanmak için çeşitli ortaklık girişimleri oluşturabiliyor. Bölgelerde üretim, depolama, bankacılık, sigortacılık gibi çeşitli ticari faaliyetler de yürütülebiliyor. Yatırımcılar bölgelerde cazip şartlarda kendi ofis ve tesislerini kurabiliyorlar.
 
Serbest Ticaret Bölgeleri

 1. Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi
 2. Antalya Serbest Bölgesi, Avrupa Serbest Bölge
 3. Avrupa Serbest bölge
 4. Bursa Serbest Bölgesi
 5. Denizli Serbest Bölgesi
 6. Doğu Anadolu Serbest Bölgesi
 7. Ege Serbest Bölgesi
 8. Gaziantep Serbest Bölgesi
 9. İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi
 10. İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi
 11. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Serbest Bölge
 12. İstanbul Trakya Serbest Bölgesi
 13. İzmir Menemen Deri Serbest Bölgesi
 14. Kayseri Serbest Bölgesi
 15. Kocaeli Serbest Bölgesi
 16. Mardin Serbest Bölgesi
 17. Mersin Serbest Bölge
 18. Samsun Serbest Bölgesi
 19. Serbest Bölge Rize
 20. Trabzon Serbest Bölge
 21. Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi.

 Kaynak: Lojiport

TIRPORT , LojistikBlog , KDV , KDVmuafiyeti , ResmiGazete , SerbestBölge , Lojistik , Nakliye , Kamyon , TIR , tırport